Make your own free website on Tripod.com

multimag

Aktywatory magnetyczne czyli multimagi zostały najszybciej zaakceptowane przez ludzi profesjonalnie zajmuj±cych się technik± samochodow±.
Pozwalaj± one na zmniejszenie zużycia paliwa i zwiększenie mocy silnika poprzez odpowienie namagnesowanie cz±steczek paliwa przepływaj±cego przewodami z zamontowanymi na nich multimagami.
Multimagi, co stwierdzono na podstawie długoletnich do¶wiadczeń zwi±zanych z ocen± pracy silników wyposażonych w magnetyzery, poprawiaj± proces spalania paliwa w komorze silnika.
Paliwo po aktywacji magnetycznej przez multimag jest spolaryzowane i naładowane dodatnio. Zlepione grupy węglowodorowe są rozbite, a mniejsze cz±steczki węglowodorów silnie poł±czone z tlenem. Wtedy każde paliwo, nawet w najbardziej nowoczesnym silniku, jest znacznie lepiej spalane w komorze a nie poza nią (np. w katalizatorze). Znacznie zmniejsza się wówczas emisja tlenku węgla i węglowodorów w spalinach. Multimagi działaj± skutecznie w silnikach zasilanych nie tylko benzyn±, ale również olejem napędowym i gazem. Pomysłowa konstrukcja i małe rozmiary pozwalaj± na szybki montaż na zewnątrz przewodów paliwowych bez ich przecinania w każdym samochodzie.

Start

Copyright © Krokodyl 1998