Make your own free website on Tripod.com1968 rok. Pierwszy folder i pierwsze studyjne, profesjonalne zdjÍcie nowego samochodu.

Start

Copyright © Krokodyl 1998