Make your own free website on Tripod.comWraz z PF 125p narodziła się promocja i reklama, wcześniej nikt nie myślał o zachwalaniu aut, sprzedawały się każde, bo było ich mało. Teraz produkcja miała wzrosnąć do 120 tys. sztuk rocznie.

Start

Copyright © Krokodyl 1998